Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2019

01 SEP 2019 22:28
 • Skapad: 01 SEP 2019 22:28

Hej!

Nu är det dags för Uppsala Skridskoklubbs årliga årsmöte, vilket går av stapeln söndagen den 22/9 kl. 17.00 i A-hallens VIP-rum.

Direkt efter årsmötet kommer även ett föreningsmöte/föräldramöte hållas där vi bl.a. presenterar kommande evenemang i klubben och pratar om föräldramedverkan.

Dokument inför årsmötet finns att ladda ner på klubbens hemsida (kräver inloggning). Dagordningen bifogas nedan.


Fika kommer finnas.

Varmt Välkomna!

Styrelsen

 

Dagordning:
 1. 1)  Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. 2)  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 3. 3)  Fastställande av föredragningslista.

 4. 4)  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 5. 5)  Val av protokolljusterare och rösträknare.

 6. 6)  Styrelsens

  1. a)  verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

  2. b)  förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 7. 7)  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/rä- kenskapsåret.

 8. 8)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 9. 9)  Fastställande av medlemsavgifter.

 10. 10)  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verk- samhets-/räkenskapsåret.

  11)  Val av

   1. a)  föreningens ordförande för en tid av l år.

   2. b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

   3. c)  2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av l år.

   4. d)  2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

    e)  3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.

    f)  beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt

    att representera med ombud).

  12)   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

  13)  Övriga frågor.

Skribent: Arnold Pears
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Uppsala SK - Konståkning
c/o Jardemalm, Vitkålsgatan 38
75449 Uppsala

Besöksadress:
Gränby Ishallar, Råbyvägen 71
75460 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0706969193
E-post: styrelsen@uppsalask....

Se all info

X
Uppsala Skridskoklubb Vårshow 2021