Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Årsmöte för USK söndag 12/9 klockan 18.30

22 AUG 2021 21:10
Årsmöte 12/9 klockan 18.30 i VIP-rummet i A-hallen.
 • Uppdaterad: 22 AUG 2021 21:10

Årsmötet för Uppsala Skridskoklubb äger rum fysiskt den 12/9 klockan 18.30 i VIP-rummet i A-hallen. Dagordning ses nedan och en inkommen motion finns i bilaga längst ner.

Välkommen!

 

Styrelsen för USK

 

 

Dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. Styrelsens
  1. verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av 1 år.
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  3. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  4. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  5. 3-ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
  6. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner, se bilaga.
 13. Övriga frågor.

Motion och svar från styrelsen

Här finns övriga dokument (kräver inloggning). 

Skribent: Annika Malmstedt
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Uppsala SK - Konståkning
c/o Jardemalm, Vitkålsgatan 38
75449 Uppsala

Besöksadress:
Gränby Ishallar, Råbyvägen 71
75460 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0706969193
E-post: styrelsen@uppsalask....

Se all info

X
Uppsala Skridskoklubb Vårshow 2021