Hoppa till sidans innehåll

Krishanteringsplan


Sammanfattning

En krishanteringsplan syftar till att stödja föreningens medlemmar och närstående i situationer som avviker från det normala och som kan betraktas som akut kris där det kan bedömas att hjälp utifrån kan behövas.

Krishanteringsplanen skall vara väl känd och förankrad bland alla i vår förening. Ansvarig för att krisplanen delges är styrelsens ordförande.

Krishanteringsplanen förvaras i klubbhuset, och finns även på föreningens hemsida. Medlemmar i styrelsen skall också vara väl bekant med planen.

Uppsala Skridskoklubb (USK) krishanteringsplan anger i första hand vart man ska vända sig i olika krissituationer.

USK har ingen egen krisgrupp varför syftet med detta dokument i första hand är att visa hur man når samhällets resurser när ”Krisen” inträffat.

Att på alla sätt och vid varje tillfälle och i varje situation agera för att undvika en ”Kris” är en given förutsättning för alla i USK; ledare, åkare, föräldrar och anhöriga.

Övergripande är klubbens syn att det i första hand är ledare i USK, och i andra hand andra vuxna, som är på plats när Krisen inträffar som är ansvariga för att ”påkalla rätt insats” och där även införskaffa råd om fortsatt agerande och vilka ytterligare kontakter som ska tas. Ex. vem som underrättar vårdnadshavare vid en allvarlig Kris.

På Riksidrottsförbundets hemsidas dokumentbank kan du läsa mer om riksidrottsförbundets policys för sexuella trakasserier, plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning m.m

Krishantering

Krishanteringsplanen är indelad i tre olika scenarion med olika handlingsalternativ och om olyckan eller annan svår situation skulle vara framme så kan det finnas under scenario ett (1), två (2) eller tre (3).

Scenario ett (1)

Akut kris eller olycka.

Omedelbara åtgärder vid akut kris för dig som är på olycksplatsen:

 1. Larma räddningstjänsten 112
 2. Försök klarlägga skadebild och anteckna om du har möjlighet
  1. Vad har hänt?
  2. Tidpunkt?
  3. Var och hur skedde olyckan?
  4. Omfattning av olyckan?
  5. Vilka och hur många är drabbade?
   • Idrottsutövare
   • Tränare
   • Föräldrar
   • Andra som ej tillhör föreningen
 3. Kontakta så fort det är möjligt föreningens styrelse.
 4. Se till att ingen lämnar olycksplatsen, förutom de som kan behöva vård. Räddningspersonalen kan göra annan bedömning och därmed tillåta någon att lämna olycksplatsen.

Scenario två (2)

Du får information om att någon medlem i föreningen tar skada fysiskt eller psykiskt på grund av tillexempel mobbing, diskriminering eller sexuella övergrepp.

 • Kontakta föreningens styrelse omedelbart för rådgivning alternativt att gruppen övertar ansvaret för åtgärder – kontrakt skall upprättas vem som gör vad och var huvudansvaret vilar för åtgärder!
 • Kom ihåg att det alltid är bättre att agera vid minsta misstanke. Sedan finns det personer som är bättre på att ta ställning om hur man går vidare

För mer information och hjälp till dig som anar att ett barn far illa rekommenderar vi denna sidor från BRIS (Barnens Rätt i Samhället).

Scenario tre (3)

Plötsligt dödsfall inom föreningen (medlem eller närstående inom verksamheten avlider hastigt)

 • Kontakta 112 vid akut situation.
 • Kontakta så snabbt det är möjligt föreningens styrelse för rådgivning om hur ni ska gå vidare.
 • Vem som berörs av dödsfallet vad avser eventuella myndigheter och anhöriga skall krisgruppen ansvara för.
 • Kontakter som anses nödvändiga är också föreningens styrelses ansvar.
Uppdaterad: 06 JAN 2018 22:17 Skribent: Florian Knorn

Postadress:
Uppsala SK - Konståkning
c/o Jardemalm, Vitkålsgatan 38
75449 Uppsala

Besöksadress:
Gränby Ishallar, Råbyvägen 71
75460 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0738203981
E-post: styrelsen@uppsalask....

Se all info