Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsanmälan


Anmälan

Anmälan till tävlingar sker via anmälningsformulär här.

Tränarna avgör i samråd med åkare och föräldrar vilka tävlingar som är aktuella att anmäla till. Se tävlingskalendern.

Anmälan görs av åkaren/ åkarens målsman. Då anmälningstiden för respektive tävling är senast 20 dagar före tävlingsdag och administration kring detta krävs har klubben en intern sista anmälningsdag ca. 3 dagar innan dess.

Prioritering

Då det oftast är väldigt många som vill tävla, kan det hända att alla inte kommer med. Varje klubb gör en prioritering i vilken ordning åkarna ska anmälas. Denna prioritering ansvarar tränarna för.

Generellt prioriteras åkare som tävlat färre antal gånger. Har flera åkare lika antal tävlingar lottas det vem som får åka på tävling om inte tränare anser att det finns skäl att prioritera. Generellt tas ingen hänsyn vid fördelning av tävlingar hur lång restid det är till tävlingen.

Avgifter

Mer information om avgifter för tävlingar finner ni på sidan Avgifter.
Tävlingsavgifter betalas på samma sätt som övriga avgifter inom klubben.

Avanmälan

Vid behov av avanmälan kontakta tränare och tävlingsanmälaren. Enligt arrangörsklubbarnas överenskommelse är det ingen annan än den eller de som är utsedda av föreningens styrelse som äger rätt att kontakta arrangerande klubb med frågor eller synpunkter. Alla frågor ställs i första hand till tränarna och annars via tävlingsanmälningarna.

Mer information om återbetalning finner ni på sidan Avgifter.

Regler vid avanmälan

För att få tillbaka halva avgiften vid avanmälan efter anmälningstidens utgång måste man avanmäla sig senast 2 dagar före första tävlingsdagen.

Är första tävlingsdagen en lördag måste avanmälan ske senast torsdag kväll, kl 21:00.

Tävlingsanmälare

Kontakta tävlingsanmälare via e-post.


In English

Registration for the competitions

Registration

Registration for competitions transpires through our sign up form.

The coaches determine through consultation with skaters and their parents which competitions are available and suitable to apply for.

See the competition calendar.

The registration is made by the skater/skater’s parent or guardian. Since registration for each competition must be done 20 days in advance and there is some administration around this, we have an internal registration 3 days prior to that, aka 23 days before competition day.

Prioritizing

Due to a lot of interest in competing, there is a possibility that not everyone registered will be able to participate. All clubs prioritize skaters in the order that the applications are submitted. This prioritizing is taken care of by the coaches.

In general, skaters that have participated in fewer competitions are prioritized first. If multiple skaters have participated the same number of times, it is randomly lotted unless the coaches deem that there is another reason to prioritize. In general, there is no consideration taken to the travel distance to the competition when the participants are decided.

Costs

You will find more about the costs of the competitions on the Fees page.

Cancellation

If the skater needs to cancel their registration to the competition, contact the coach and competition registrar. According to the arranging club’s agreement, no one else but the person or persons appointed by the club’s administration, has the right to contact the arranging clubs with questions and viewpoints. All questions are directed primarily towards the coaches and otherwise through the competition applications.

You will find more about reimbursement of the competition costs on the Fees page.

Rules applying to cancellation

In order to be reimbursed with half the costs at cancelation after the last day of registration, one must cancel at least 2 days before competition day.

If the first day of the competition falls on a Saturday, cancelation must take place at the latest on Thursday evening 9 pm.

Competition registrars

Contact competition registrars via email.

Uppdaterad: 24 FEB 2018 11:57 Skribent: Helena Segergren

Postadress:
Uppsala SK - Konståkning
c/o Jardemalm, Vitkålsgatan 38
75449 Uppsala

Besöksadress:
Gränby Ishallar, Råbyvägen 71
75460 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0738203981
E-post: styrelsen@uppsalask....

Se all info